Post image

Малкото българско село Гуцидол нашумя наскоро с решението си да разреши за първи път водолазно оборудване по време на ежегодната традиция за хвърлянето за кръста на Богоявление.

Повече от 1500 години селяните се борят смело с ледените води на река Тунджа, за да извадят кръст, хвърлен от селския свещеник. Кръстът представлява кръщението на Исус в река Йордан и събитието е дълбоко религиозна и културна традиция на Йордановден.

Традиционно юнаците търсят кръста, използвайки само своите способности за задържане на дъха, смелостта си и приблизително три литра червено вино на калпак. През последните години обаче гмуркането става все по-популярно и сред туристите, посещаващи селото, което води до опасения за безопасността им и евентуалното пресъхване на това икономическо кранче.

В опит да подобри безопасността и да позволи на повече хора да участват в събитието, селският съвет реши да разреши използването на екипировка за гмуркане за първи път. Това решение беше посрещнато със смесени реакции от общността, като някои традиционалисти изразиха загриженост, че използването на водолазно оборудване ще накърни духовното значение на събитието. Имаше значителен отпор от патриоти, които твърдят, че използването на водолазно оборудване противоречи на традициите и ценностите на общността. Тези селяни твърдят, че използването на водолазно оборудване подкопава духовното значение на събитието и отнема физическата мощ и смелост, традиционно необходими за участие в гмуркането. Те твърдят, че използването на водолазно оборудване е оскърбление за историята и културната идентичност на селото и призовават за връщане към традиционния метод за гмуркане чрез задържане на дъха. Въпреки тези възражения, селският съвет поддържа решението си, цитирайки опасенията относно безопасността и достъпността като основните причини за разрешаване на използването на водолазно оборудване.

Въпреки опасенията, селският съвет остава ангажиран с подобряването на безопасността и достъпността на годишното гмуркане. С използването на екипировка за гмуркане повече хора ще могат да участват в тази уникална и значима традиция, като същевременно зачитат нейното културно и духовно значение. Смелчаците днес скочиха в ледената вода на 15°.